De definitie van design.

Onze achtergrond als User Experience Designers (UXD) is leidend in elk project. Groot of klein. Dit betekent dat wij als ontwerpers al onze designkeuzes willen onderbouwen. Het liefst met een degelijk onderzoek of gebruikerstesten. Hiervoor gebruiken wij verschillende technieken. Ons doel; een zo goed mogelijk product ontwerpen, voor zowel opdrachtgever als gebruiker.

UX proces

Waar andere bureau’s meteen in een opdracht duiken, zetten wij eerst een stap terug. Wij gaan met de opdrachtgever aan tafel om erachter te komen wat werkelijk het probleem is. De vraag achter de vraag, zogezegd. Zodat we tot een specifieke probleemdefinitie komen en werken naar een eindresultaat dat werkt.

Nu we de vraag helder hebben geformuleerd, verdiepen we ons in relevante materie. We leven ons zoveel mogelijk in, in zowel de opdrachtgevers situatie als die van de gebruiker. Een concurrentieanalyse, doelgroepomschrijving, personae en marktanalyse zijn slechts enkele voorbeelden voor tools in ons adviesrapport. In dit advies laten wij de opdrachtgever de verschillende mogelijke richtingen zien die we op kunnen.

Design, go!

Vervolgens is het tijd voor het creatieve proces. We begrijpen de vraag, we kennen de stof. Dit is het punt waar we ons gaan verdiepen in het ontwerpproces. Dit proces verloopt per case anders, maar eindigt altijd met een visueel concept van het product. Daarin geven we de opdrachtgever graag keuzes.

Wanneer er tot een visueel concept is gekomen, wordt tijdens de productie het product uitvoerig getest. Hierdoor voorkomen we fouten of overbodigheden en kunnen we snel aanpassingen maken voordat de gebruiker er mee aan de slag gaat. Dit testen gaat door tot na de oplevering van het product.